Mahdi شنبه 12 بهمن 1392 02:17 ق.ظ نظرات ()
تو گل شادابی
    به ره باد مرو 
            غافل از باغ مشو
ای گل صد پر من
         با تو در پرده سخن می گویم
                گل چو پژمرده شودجای ندارد در باغ
          گل پژ مرده نخندد بر شاخ
                         کس نگیرد ز گل مرده سراغ......