Mahdi پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 08:56 ب.ظ نظرات ()
اولین شب جمعه ماه رجب را لیله الرغائب،شب آرزوها ،وعده گاه خدا ،شبی که آسمانش پر از ستارگان است و هر دعایی به آسمان می رود و به ستاره ای تبدیل شود و از پهنه آسمان می درخشد.
در این شب ملائکه بر زمین نزول می کنند  وتو بنده پرورگار، مجتهدی که هر چه خواهی آرزویش کنی وخدایت به هر آنچه که می گویی شنواتر از پیش منتظر است.
در این شب می توانی کوله بار دنیا را هر قدر هم سنگین باشد از شانه هایت پایین بکشی و دل کوچیک را به بیکران آسمان  
گره بزنی و طبق و آرزو و دعا رها کنی.
شب آرزوهاتون مبارک