Mahdi شنبه 3 اسفند 1392 08:11 ب.ظ نظرات ()
دیدن برنامه های ماهوارهه باعث بلوغ زود رس در نوجوانان می شود.اگر نوجوان یا جوان صحنه های مبتذل ببیند و شرایط ازدواج را نداشته باشد،میکوشد عطش خود را از راه های دیگر فرو نشاند .در این صورت برای وی مشکلات اخلاقی گوناگون و بوجود آورد و مهم تر از آن باعث فساد در جامعه می شود.