Mahdi یکشنبه 27 بهمن 1392 09:02 ب.ظ نظرات ()

اینترنت در این حوزه تبعات منفی چون تضعیف ارزش های بومی ،تشدید بی هویتی ها و از خودبیگانگی ، مصرف گرایی و 

رشد فرهنگ مصرف،رواج بد آموزی مواد خلاف اخلاق،عدم رعایت حقوق مولفان و خلاقان فرهنگی را در پی خواهد داشت .همچنین باعث میشود ارزش های دینی زیر پا گذاشته شود و فرهنگ فاسد غرب حاکم شود . یکی از مهم ترین این اثرات ترویج بی بند باری در جامعه می گردد.