Mahdi یکشنبه 20 بهمن 1392 11:16 ب.ظ نظرات ()

    بیماری خاصی است که

 

 

 برخی دختران و زنان به آن مبتلا می شوند و همواره ، چشم و گوش بسته ، به هر زحمت و قیمتی ،به دنبال تازه  های لباس و آرایش­اند تا برای خود، شخصیت کاذب بسازند و یا غریزه­ی تنوع طلبی خود را ارضاء نمایند. غافل از آن که نه تنها به خواسته واقعی خود را نمی رسند، بلکه همیشه گروهی برتر و بالا تر از آنها هستند که حسرت را برای آنان باقی می گذارد.