Mahdi شنبه 12 بهمن 1392 08:27 ق.ظ نظرات ()
وقتی به برخی افراد گفته میشه که حجاب خودتو حفظ کن که مبادا پسران هرزه فریبت دهند،می گویند  :«من قوی تر از آنم که در دام هرزگان بیفتم.من حجاب و محدودیت نمی خوام.من به خودم اطمینان دارم.»مگر می شود انسان میان آتش برود و خود را حفظ کند!؟