Mahdi پنجشنبه 10 مرداد 1392 04:43 ق.ظ نظرات ()
      «آب وآتش»
مولوی میگوید:مثل مرد ،آب است و و مثل زن ، آتش .اگر حایل  از میان آب و آتش برداشته شود،آب بر آتش غلبه می کند و آن را خاموش می سازد. اما اگر حایل و حاجبی  میان آن دو برقرار گردد،مثل این که آب را در دیگی قرار دهند و آتش برابر آن دیگ روشن کنند ،آن وقت است که آتش آب را تحت  تاثیر قرار قرار می دهد.اندک اندک گرم میکند واحیانا جوشش وغلیان در او به وجود می آوردتا آنجا که سراسروجود او را تبدیل به بخار می سازد.